top of page
malma badsjö_font.jpg

Njut av härliga sommarbad i Malma badsjö!

I maj 1963 anlade Röda korset Malma badsjö i den såkallade Högadammen och samma år arrangerades den första simskolan. Bakgrunden till anläggandet var att efter en undersökning av elever i årskurserna 5 och 6 påvisades endast 20 % simkunnighet. Efter anläggandet ökandet antalet simkunniga avsevärt.


Malma badsjö är en vacker natursjö med sandbotten som ligger på en liten höjd omringad av naturbeteshagar. Runtom sjön finns gräs och bergsklippor att slå sig ner och sola på. Under 2021 genomfördes en upprustning av vattenkvalitén då det installerades en flytfontän som ger ett behagligt ljud under badvistelsen. Även de gamla träbryggorna togs bort och ersattes med en flytbrygga. Det finns omklädningsrum, bryggor, sittplatser, grillmöjlighet, gungor samt ett WC belägen på parkeringen.

 

I början av maj varje år töms och rengörs sjön av frivilliga krafter som bidrar med allt från spadar, skottkärror, traktorer och grävmaskiner. Malma badsjö bedrivs helt av ideella krafter och är ett arbetsutskott i Malma bygdegårdsförening.


Önskar du delta eller har du tips och idéer på utveckling av badplatsen är du välkommen att höra av dig till badsjöansvarig: Kristian Carlsson 070-6103260 

 

Tänk på att värna om naturen och vår fina plats, vänligen släng allt skräp i soptunnorna! 

Malma badsjö är ett arbetsutskott som befinner sig under 

Malma bygdegårdsförening

Ge ditt stöd till badplatsen:

Swish nr: 123 439 7899

bottom of page