top of page
5E4A8122.jpg
Malma_kapell_-_KMB_-_16000200161921.jpeg

Foto: Axel Forssén

Malma socken 

Namnet Malma är troligen från gården Malma i socknen med samma namn i Viste härad. Malma är en pluralisform av malm, som för mycket länge sedan betydde sand eller grusmark. Det är troligt att den ursprungliga gården Malma har fått sitt namn därav. Det har sedan getts till kyrkan och socknen. Ca. 2000 f Kr har man hittat fynd där man kan härleda till bofast befolkning i Malma, främst vid Askjums gamla bytomt där 28 st skafthålsyxor påträffats.

Malma sockens areal är i runda tal 24 kvadrat kilometer och består till hälften av åker och hälften skog. Socknen ligger på övergången från slätt till skogsbygd. Jordmånen varierar från styv lera till mullrik lättlera och mullrika sandjordar. Det bor knappt 200 personer i Malma.

I Malma drivs flertalet fantastiska företag inom gröna näringar och lantbruk. Här finner ni sågverk, hö/spannmålsodlare, köttdjur, gris och hästuppfödning. Även företagare inom byggbranschen, rörmokeri, mur/målerifirmor, hustillverkning, data och tillverkningsindustri. Malmavagnen är en välkänd produkt, det är en bordvagn för transport av skärbord till skördetröskor.

Föreningslivet har alltid varit stort i Malma, med något för allas intressen - Bygdegårdsförening, kapellförening, hembygdsförening, intresseförening, skytteförening och en dansförening.

Vår kulturhistoria är mycket rik på fornminnen, gamla boplatser, runstenar med mera. Malmabygden är vacker med sin varierande natur, med Nossan i Bredöl och bäcken som ringlar sig in i Malma, variation av slätt, berg och skog som ger oss fantastiska naturupplevelser.

bottom of page