top of page
malma kapell2.jpeg

Malma Kapell

Uppförd 1934

Den tidigare medeltida Malma kyrka var en sockenkyrka, som 1869 ersattes med den för församlingarna Längnum, Hyringa och Malma församlingar gemensamma Fridhems kyrka. Vid den gamla kyrkans plats finns ännu en ödekyrkogård. Folket i Malma socken fick emellertid lång väg till den gemensamma kyrkan och därför startades 1926 en kapellförening, som samlade in pengar till en egen gudstjänstlokal. 

 

Kapellet uppfördes 1934 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. Det är en träbyggnad, som har en stomme av liggtimmer och består av ett långhus med rakt avslutat kor i nordost och ett smäckert torn i sydväst. Vid kyrkans nordvästra sida finns en sakristia. Ytterväggarna är klädda med stående ljusgrå träpanel. Kyrkorummet är vitmålat med indraget, tunnvälvt tak ända fram till öst väggen. Mittgång med fasta bänk kvarter och altaret beläget mot fondväggen. Byggnaden är oförändrad såväl exteriört som interiört och ger därför en god bild av folkkyrkoepokens ideal.

Alla är välkomna att boka Kapellet till allt från bröllop, dop eller begravning oavsett om man bor i Malma församling eller inte. I kapellet hålls gudstjänster 3 gånger per år utöver de ovannämnda arrangemang.

Styrelse

Ordförande: Anna-Lena Nordlund, kyrkoherde

Vice Ordförande: Anders Jakobsson

Tel: 070-6425421, mail: andersjakobsson109@gmail.com

Kassör: Andreas Jakobsson 

Ledamot: Lars Karlsson 070-6586939

Ledamot: Sören Fredlund 070-6632722

Medlemsavgift 50kr/år

Bankgiro: 5495- 6727

Swish: 123 243 7986

bottom of page