top of page

Malma Fornstuga

Den söta röda Fornstugan byggdes omkring 1840 och står fortfarande kvar på sin ursprungliga plats. De sista som bodde här var syskonen Per och Johanna Nilsson. Efter Johannas död 1930 köpte JUF-avdelningen stugan och invigdes som Fornstuga 1931. När Malma Hembygdsförening bildades 1973 tog de över skötseln av Fornstugan. År 2003 byttes vassen samt "pollen" ut på uthusens båda tak, samma år lades även nytt gräs på fornstugans tak.

Ungefär 50 meter från Fornstugan finns ett så kallat femstenarör från 1782. Detta utgör en gräns mellan gårdarna Höryda, Aplabacken och Kedum Herregården mellan Malma och Kedums socknar, mellan Viste och Barne härader, och mellan Essunga och Vara kommun.

Har ni frågor eller idéer, hör gärna av er till någon i vår styrelse.

Styrelse

Ordförande: Stig Sandberg, 076-0454698, mail: stigsandberg40@gmail.com
Stig Timmerborg, 070-6095662
Gunilla Kihlström, 070-4654758
Bengt Pettersson, 070-5681522
Ingvar Thor 070-3660552
Lennart Nilsson, 070-6725990

Britta Andersson, 076-8417241 

Välkommen till vår förening och bevara Malmas intressanta historia!

 

 

Medlemsavgift 

100kr/år

Bankgiro: 5698-6391

Swish

123 691 0459

bottom of page