top of page
5E4A8118.jpg

Malma Intresseförening

 

Malma Intresseförening grundades 14 mars 2001, föreningen utövar sin verksamhet inom Malma socken i samverkan med andra föreningar i och utanför Malma. Föreningen har till ändamål att driva frågor för att ha kvar en levande landsbygd och att utveckla den på olika sätt som gynnar ortens befolkning i Malma.

Styrelse

 

Ordförande/Kassör

Namn: Lars Karlsson

E-post: larskarlsson5107@gmail.com

Telefon: 0512-810 89

Mobil: 070-658 69 39

 

Sekreterare

Namn: Ingemar Nilsson

E-post: ingemar.nilsson@vsab.nu

Telefon: 0512-810 92

Mobil: 073-3351614

 

Ledamot
Namn: Agneta Larsson

E-post: bjeffkyss@hotmail.com

Mobil: 073-4197863

Medlemsavgift 2022: 100kr

Bankgiro: 5434 - 7554
Swish: 123 541 9312

Hemsida: http://www.malmaintresseforening.se/

bottom of page